FACE TO FACE: MAITE MAIORA & OIHANA KORTAZAR

Collage (2)

Argazkia/ Foto:  1. Iosu Juaristi                                                    2. Felix Sanchez

 • Afizio bat / Una afición:

Maite Maiora: Puzzleak egitea, baina gaur egun ez daukat denborarik

Maite Maiora: Hacer puzles, pero actualmente no tengo tiempo

Oihana Kortazar: Kirola egitea

Oihana Kortazar: Hacer deporte

 • Herri bat / Un pueblo:

Maite: Bitzeko nire herria, eta bigarren etxebizitza bat edukitzeko Jaca

Maite:   Para residir mi pueblo y como segunda vivienda, Jaca

Oihana: Elgeta eta Mutrikuren artean erabakitzea zaila 🙂

Oihana: Me es complicado elegir entre Elgeta y Mutriku 🙂

 • Hizkuntza bat/ Un idioma:

Maite: Euskera

Oihana: Euskera

 • Marka bat / Una marca:

Maite: La Sportiva

Oihana: Salomon

 • Zapatilarik gogokoenak Tus zapatillas favoritas:

Maite: La Sportiva Bushido eta asfaltorako ( para asfalto) Asics Nimbus

Oihana:  Salomon Sense ultra 3

 • Aldaparik gogorrena La subida más dura:

Maite: Eguneroko antolakuntza. Lana-entrenamenduak-bizitza

Maite: La organización del día a día. Trabajo – entrenamientos – vida

Oihana: Aldaparik gogorrena egunak markatzen du, baldin eta nola zauden hain gogorra ez dena ere, bukatu ezina izango da

Oihana: La subida más dura la marca el día a día, según como estés lo que no es tan duro también puede acabar siendo interminable.

 • Entrenatzeko lekurik politena / El lugar más bonito para entrenar:

Maite: Gustura sentitzen naizen edozein

Maite: Cualquiera en el que me sienta a gusto

Oihana: Udalaitz eta Anboto inguruak

Oihana: Los alrededores de Udalaitz y Anboto

 • Lesiorik larriena / Tu lesión más dura:

Maite: Sorbaldako luxazioa

Maite: Luxación de espalda

Oihana: Zorionez, larririk ez dut inoiz ere izan, soilik asteren bat geldi egon beharrekoa

Oihana: Por suerte, no he tenido nunca ninguna lesión grave, solamente de descansar alguna que otra semana

 • Lasterketa aurreko zure menua Tu menú antes de una prueba:

Maite: Pasta party… jeje

Oihana: Pasta / arroza integrala, berdura purea eta arraina / oilasko paparra

Oihana: Pasta/ arroz integral, puré de verduras y pescado/ pechuga de pollo

 • Zure ibilbideko lasterketarik gogorrena La carrera más dura de tu trayectoria:

Maite: Normalean azkena gogoratzen dut beraz, aurtengo munduko kopakoarekin gelditzen naiz. Alegia, Chamonix-eko maratoiarekin

Maite: Normalmente me acuerdo de la última, por lo tanto, me quedo con La Copa del Mundo de este año. Concretamente, con la maratón de Chamonix

Oihana: Vilaller 2013

 • Euskal Herriko proba bat / Una prueba del País Vasco:

Maite: Zalantzarik gabe, Zegama-Aizkorri, eta asfaltoan Donostiako maratoia

Maite: Sin duda, Zegama-Aizkorri, y en asfalto, la maratón de Donostia

Oihana: Zegama-Aizkorri

 • Nazioarteko proba bat / Una prueba internacional:

Maite: Berriz ere Zegama, eta krosa egiteko Elgoibarko Juan Mugertza

Maite: De nuevo Zegama, y para cross el Juan Mugerza de Elgoibar

Oihana: ‘El Cruce de los Andes’ (Chile eta Argentina artean)

Oihana: El Cruce de los Andes (entre Chile y Argentina)

 • Distantziarik egokiena zuretzako / La distancia más adecuada para ti:

Maite: 28-32km

Oihana: 30-42km

 • Miresten duzun norbait / Alguien a quien admiras:

Maite: Luis Alberto Hernando

Oihana: Nire gurasoak

Oihana: Mis padres

 • Beti gogoratzen duzun esaera zahar bat / Una moraleja que siempre recuerdes:

Maite: Ez daukat

Maite: No tengo

Oihana: Mundua borobila da eta denoi iristen zaigu gure momentua, denbora kontua baita norbera bere lekuan jartzea.

Oihana: El mundo es redondo y a todos nos llega nuestro momento, solo es cuestión de tiempo que cada uno se ubique donde le corresponde.

 • Aurkaririk gogorrena 2015eko denboraldian / El contrario más exigente en la temporada 2015:

Maite: Nire burua

Maite: Yo misma

Oihana: Ni neu

Oihana: Yo misma

 • Nork ematen dizkizu aholkurik onenak?¿Quién te da los mejores consejos?

Maite: Nire bikoteak

Maite: Mi pareja

Oihana: Aholku onak eta benetakoak, nire familiak (aita, ama) eta nire mutilak

Oihana: Los buenos y verdaderos consejos los he recibido de mi familia (padre y madre) y de mi pareja

 • Zein izan zen zure lehenengo mendi lasterketa / ¿Cual fue tu primera carrera de montaña?

Maite: Zuzenien kilomentro bertikalean 

Maite: El Kilometro Vertical de Azpeitia

Oihana: Mutrikun egiten den Arnoko mendi lasterketan

Oihana: La carrera de montaña de Arno en Mutriku

 • Zure lehenengo garaipena? / Cuál fue tu primer triunfo?

Maite: Karakateko igoera

Maite: En la subida al Karakate

Oihana: Bertan, Arnon

Oihana: En la carrera de Arno

 • Zein da zuretzako Oihana Kortazarrek / Maite Maiorak duen bertuterik handiena? / ¿Cual es para ti la mayor virtud que tiene Oihana Kortazar/Maite Maiora?

Maite: Kirolerako dauzkan gaitasunak

Maite: Las habilidades que tiene para el deporte

Oihana: Beste korrikalari batzuek bezala, bai igotzen bai lauan baita jaisten ere, erabateko teknika lortzen saiatuko dela imajinatzen dut

Oihana: Al igual que otros corredores, supongo que se esforzará en mejorar las técnicas de subida, llaneo y bajada

 • Bere lehen mendi lasterketa egin nahi duen norbaiti, ze distantzia proposatuko zenioke? / ¿A alguien que quiera participar en una carrera de montaña por primera vez, que distancia le recomendarías?

Maite: Froga motz bat, kilometro bertikal bat edo 8-12km arteko lasterketa bat

Maite: Una prueba corta, un kilometro vertical o una carrera entre 8 y 12 km

Oihana: Lehenengoa bada, ondo entrenatu dezala eta aurretik asfaltoko probaren bat egin -10 km ingurukoa-, eta ondoren, mendiko 15-18 km inguruko probetara jo

Oihana: Si es la primera, que entrene bien y que primero participe en una prueba sobre asfalto de unos 10 km, y después que acuda a carreras por montaña de entre 15 y 18 km

 • Zenbateko garrantzia du gimnasioak probak prestatzerako orduan? ¿Qué importancia crees que tiene el gimnasio en la preparación de las pruebas?

Maite: Indarra hartzeko garrantzitsua da

Maite: Es muy importante para coger fuerza

Oihana: Garrantzia dauka,lesioak ekiditeko batez ere. Dena den, ni neu ez naiz sekula gimnasiora joaten, ariketak etxean egiten baititut. Gehienbat, funtzionalak eta TRX-arekin, azkenean berdina lantzen baita

Oihana: Tiene importancia y sobre todo diría que para la recuperación de las lesiones. De todas formas, yo no voy nunca al gimnasio, ya que realizo los ejercicios en casa. Las mayoría de las veces las funcionales y con el TRX -se trabaja igual-

 • Mendiko probei begira, gorputzeko zein atal landu behar dugu gehien? / ¿En esta modalidad de carreras por montaña cúal crees que es la parte del cuerpo que más hay que desarrollar?

Maite: Ez daukat konkretuki bat ere ez. Ez dut uste atal zehatzik landu behar denik. Azken finean, gorputzeko gihar guztiek daukate bere garrantzia

Maite: No tengo ninguna en concreto, puesto que no creo que haya que desarrollar una parte en concreto. Al fin y al cabo, todos los músculos del cuerpo tienen su importancia

Oihana: Nire aburuz, kuadrizepsak, lunbarrak eta abdominalak dira gehien landu beharrekoak. Baita orkatilak ere bosuarekin

Oihana: Desde mi punto de vista, sobre todo tenemos que desarrollar los cuadriceps, las lumbares y los abdominales. Así como los tobillos con el bosu

 • Zugan BETI konfiantza izan duen pertsona bat, askotan zuk zeuk baino gehiago ¿Quien ha sido esa persona que siempre ha tenido confianza en ti, a veces más que tú misma?

Maite: Iosu nire bikotea, zalantzarik gabe

Maite: Mi pareja Iosu, sin ninguna duda

Oihana: Jon, beti dago hor

Oihana: Jon, siempre está conmigo

 • Zer ezin dezakezu ahaztu kalera irteten zaren bakoitzean? / ¿De que no te puedes olvidar cada vez que sales a la calle?

Maite: Etxeko giltzak… jeje

Maite: De las llaves de casa….jeje

Oihana: Umeek behar duten guztia, irten aurretik dena daukagula ikusi behar dugu-eta. Ama direnek ulertuko naute jeje

Oihana: De todo lo que necesitan los niños. Antes de salir tengo que comprobar que lo tenemos y que no nos olvidamos de nada. Las que son madres me entenderán, jeje

 • Argazkilariek eta mendiko web orrialdeek zenbateko balioa dute zuretzako? / ¿Cual es el valor que tienen para ti, los fotógrafos y los blogs de montaña?

Maite: Ezinbestekoak dira argazkilari ,web, blog, eta komunikabide guztiak, baita edozein facebook edo mobilez informazioa ematen dutenak. Gizarte aurreratu honetan ezinbestekoa dela iruditzen baitzait. Gainera, nik etxean argazkilaririk onena daukat, jeje

Maite: Desde mi punto de vista, en esta sociedad tan mediatizada son imprescindibles los fotográfos, webs, blogs, y todos los informadores de las redes sociales ( facebook, …). Además, hablo de la experiencia porque en casa tengo al mejor fotógrafo, jeje

Oihana: Gustuko kirola praktikatzen ari garen bitartean, argazki politak ateratzea eta gorde ahal izatea denoi gustatzen zaigu, oroitzapen politak baitira. Nik sare sozialetan partekatzeko erabiltzen ditudan argazki gehienak nik neuk entrenamenduetan ateratakoak edota lasterketetan argazkilari onek ateratzen dizkidatenak izaten dira. Eta bestalde, mendiko web orrialdeek argazkiak eta informazioa eskainiz egiten duten lanari, ondo deritzot.

Oihana: Cuando practicamos un deporte que nos gusta, el tener unas bonitas fotos, te permite poder guardar los recuerdos. Las fotografías que yo utilizo para compartir en las redes sociales, son sacadas durante los entrenamientos o los me sacan fotógrafos profesionales durante las carreras. Por otra parte, me parece muy bien el trabajo que realizan los que nos facilitan información y fotografías a través de los blogs de montaña.

 • Asfaltoari zenbateko garrantzia ematen diozu? / ¿Qué importancia tiene para ti entrenar sobre asfalto?

Maite: Ezingo nuke neurtu. Azken finean, garrantzitsua da asfaltoan korrika egitea gero mendian ere korrika egin ahal izateko

Maite: No podría valorarlo. Al fin y al cabo, es importante correr sobre asfalto para después poder correr en el monte

Oihana: Daukana; ez gehiago ez gutxiago. Mendiko lasterketak prestatzerako orduan, garrantzitsua da asfaltoko entrenamenduak egitea. Egia esan, nik ez ditut bereziki gustuko, baina esan beharra dago  oso gaizki ere ez zaidala ematen. Hala ere, nik mendian disfrutatzen dut gehien

Oihana: La que tiene; ni más ni menos. A la hora de preparar las carreras de montaña, es muy importante realizar entrenos en asfalto. Siendo sincera he de decir que a mí personalmente no me atrae mucho el asfalto, pero he de reconocer que tampoco se me da nada mal. De todas maneras yo dónde más disfruto es en el monte.

 • Astean zenbat egun entrenatzen dituzu? / ¿A la semana cuanto días sueles entrenar?

Maite: 6

Oihana: 6

 • Entrenatu gabe gehien eman duzun denbora zein izan da? / ¿Cual es el mayor periodo de tiempo que has estado sin entrenar?

Maite: 10 egun

Maite: 10 días

Oihana: Serioan entrenatu gabe… 14 hilabete. Arrazoia: mundura beste bizitza bat ekartzea. Batzuek haurdunaldian ere korrika egiten dute, baina niretzako pasada bat izan da atseden hori. Mendira oinez joateko eta bizikletak lasaiago ibiltzeko aukera izan baitut

Oihana: Sin entrenar en serio… 14 meses. La razón: el haber traído al mundo a una nueva vida. Algunas madres también corren durante el embarazo, pero para mí, ese periodo de parón, ha sido una pasada. Puesto que he tenido oportunidad de ir al monte caminando y andar en bicicleta con tranquilidad.

 • Zein beste kirol praktikatzen duzu? / ¿Que otro deporte practicas?

Maite: Snow, eskia eta trabesia

Maite: Snow, esquí y travesía

Oihana: Txirrindularitza, eta mendira oinez joatea

Oihana: Ciclismo y paseos por el monte

 • Zer eskaintzen diote mendiek gizarteari? / ¿Qué crees que ofrecen las montañas a la sociedad?

Maite: Handitasuna, natura eta bakea

Maite: Grandeza, naturaleza y paz

Oihana: Lasaitasuna, umiltasuna, batzuetan beharrezkoa den bakardadea eta errealismoa, han goian ez baitago tontakeririk

Oihana: Sosiego, humildad, la soledad que se necesita a veces, y realismo, ya que allí arriba no hay lugar para tonterías.

 • Egunerokotasunean nolako ‘malabarak’ egiten dituzu beti forman egoteko? ¿Qué malabares tienes que hacer para compaginar tus obligaciones profesionales con estar siempre en forma?

Maite: Nire eguneroko erronka dela esango nuke, egunean egun antolatu behar baitut dena, eta ez da batere erraza izaten.

Maite: Diría que es mi reto diario, cada día tengo que organizarme para poder llegar a todo. Es muy complicado.

Oihana: Laneko orduak mugatuak dira baina umeak, ordea, 24 ordutan daude eta ez da batere erraza izaten dena aurrera eramatea. Azken batean, logura pixka bat pasatuz, alferkeria alde batera utziz eta buru gorra izanik… entrenatu daiteke.

Oihana: Las horas dedicadas al trabajo son limitadas, pero los que requieren los niños, en cambio, son ilimitados; 24 horas. Y creerme que no suele ser nada fácil llevarlo todo adelante. Pero a pesar de todo, pasando un poco de sueño, dejando la vagancia a un lado y siendo cabezona con los entrenamientos, se puede conseguir.

Dena den, nire zoriontasuna eta lehentasuna familia da, eta egunen baten ezin badut behar beste entrenatu jakin badakit ez dela ezer pasatzen eta nire eginbeharra ama izatea dela. Duela lau urtetik honela ikusten dut. Beraz, aurretik planifikatutako ordu batzuetan ezin badut, beste ordu batzuk hartzen ditut.

Sin embargo, he de decir que ante todo mi felicidad y mi primer objetivo es la familia, y que si algún día no puedo entrenar todo lo necesario ya sé que no pasa nada y que lo primero es ser buena madre. Desde hace 4 años lo veo así. Por tanto, si dentro de mi planificación, no puedo entrenar a la hora de siempre, lo hago a otras.

 • Zein etorkizun iragarriko zenieke mendiko probei? / ¿Qué futuro le auguras a las pruebas de montaña?

Maite: Mendia eta natura errespetatzen ditugun bitartean etorkizun ona. Baina errespetatzeari uzten diogun momentuan dena “pikutara” bidaliko dugu

Maite: Mientras que respetemos la naturaleza y la montaña auguro un buen futuro. Pero en cuanto dejemos de respetarlo, todo lo encaminaremos a un caos sin remisión

Oihana: Sekulako boom-a bihurtzen ari dira mendiko lasterketak, hala ere, neurria norberak hartu beharra dauka. Norberak erabaki behar baitu mendi lasterketak zergatik egiten dituen.

Oihana: A mi parecer, aunque las carreras de montaña están siendo un boom, cada uno tiene que saber tomar sus decisiones. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en torno a lo que nos ofrecen dichas carreras y porque tomamos parte en ellas.

Boom-a ematen den edozein esparrutan negozioa sortzen da –marka gehiago sartzen dira, apustu gogorragoa egiten da, …- batez ere, ekonomikoki. Baina honek bere alde txarra ere badu, giro sanoa izatetik lehia hutsa izatera igarotzeko arriskua dago. Eta hori, neurriz hartu beharra daukagu.

En cualquier actividad que tenga un boom, siempre surge la posibilidad de generar negocio, puesto que entran a tomar parte más marcas, se hacen apuestas más fuertes, … -sobre todo económicamente-. Pero esto también tiene su parte negativa; existe riesgo de pasar rápidamente de un ambiente sano y cordial, a la pura competición.

Nik disfrutatzeko egiten ditut lasterketak, eta ondo ematen bazait arrazoi gehiago daukat saiatzeko eta lasterketetan dena emateko. Talderik onenean egoteko zortea daukat, Salomoni esker ez baitzait babesik falta, eta horrek oreka mantentzen laguntzen dit.

Yo participo en las carreras para disfrutar, y si me salen bien, tengo más razones para esforzarme y darlo todo durante las pruebas. Además, tengo la suerte de estar en el mejor equipo del mundo como es Salomon, y gracias a ellos no me falta ayuda. Al fin y al cabo, eso es lo que me permite mantener el equilibrio.

Oro har, familiarekin Euskal Herri mailako nahiz atzerriko lasterketetara joan eta amatxok zer egiten duen ikustea eta bertan bizi dugun giroa nire umeek ere bizi ahal izatea niretzako saririk onena da, eta horrek horrela jarraitzea eskatzen dut arren.

Por ello, me llena de alegría que mi familia pueda desplazarse conmigo a las competiciones de Euskal Herria e internacionales, y que mis hijos puedan ver lo que hago disfrutando del ambiente que rodea a las pruebas, siendo este el mayor premio para mi. Por lo tanto, pediría que por favor ésto continúe así y que se mantenga siempre, un ambiente sano.

 

 

 

Comments are closed.